Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunan meslekler ve bu mesleklerle ilgili belge alma zorunluluk tarihi konusunda da müşterilerimize gerekli uyarılar yapılacaktır.

Çalışma ve iş hayatında çalışanların güvenliği ve yaptıkları işte ehil olabilmeleri adına meslekleriyle ilgili konularda ellerinde o mesleği bildiklerine dair belgelerinin olması istenmektedir.  Bu belgeler o kişinin çalışmak için başvurduğu işi iyi derecede bildiğine dair belgelerdir. İşiyle ilgili olarak bir kişinin profesyonel eğitim alması o işi daha bilinçli olarak yapmasıdır. Böylece belgesi olan çalışanlar iş ile ilgili acil bir durumda ne yapması gerektiğini bu kurslarda öğreneceklerdir. Eğer bu belgeleri yok ise işe başladıktan sonra çalıştığı kurum tarafında bize başvurulması halinde yapılması gerekenler hakkında kurum ve çalışan bilgilendirilecektir. Mesleki yeterlilik belgesi ve bu belgeyi alma konusunda firmamız gerekli tüm bilgileri çalışanlara ve çalıştığı kuruma verecektir. Ayrıca mesleki yeterlilik belgesi veren firmalar ve kurs, sınav tarihleri hakkında da gerekli bilgiler tarafımızdan başvuran müşterilerimize detaylı olarak bildirilecektir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu 2017

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 27 mart 2017 tarihinde mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu 2017 ile ilgili açıklama MKY’nin internet sitesinden yayınlanmıştır. Bu açıklamaya göre 2016 yılında çıkarılmış olan tebliğle işyerinde çalışmaya başladıktan sonra bir yıl içinde o meslekle ilgili mesleki yeterlilik belgesi alınması için süre tanınmıştı. 24.03.2017 tarihinde 2016/1 sayılı Tebliğler dergisinde bulunan ve 8 meslekle ilgili olarak hazırlanan tebliğde artık bu mesleklerde bulunanlar yeterlilik belgesi olmayanlar işyerlerinde çalışamayacaklar. 24 Mart 2016 tarihli ve 29663 sayılı Tebliğ’de bulunan mesleki yeterlilik belgesi bulundurulması zorunlu olan meslekler belirlenmiştir. Ayrıca 8 meslekle ilgili olarak da kesinlikle iş başı yapılamayacaktır. Bu sekiz meslek şunlardır:

  • Asansör Bakım ve Onarımcısı(Seviye 3 ve Seviye 4’te olanlar)
  • Asansör Montajcısı(Seviye 3 ve Seviye 4’te olanlar)
  • CNC Programcısı(Seviye 4 ve Seviye 5’te olanlar)
  • Metal Sac İşlemeci(Seviye 3 ve Seviye 4’te olanlar)

Mesleki yeterlilik belgesi verecek olan firmalar Mesleki Yeterlilik Kurumu’na başvurarak buradan yetkilendirme belgesi alarak mesleki yeterlilik belgesi için kurs düzenleyip belge verebilirler.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Hangi Meslekler

Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu hangi meslekler için geçerlidir, bu konuda neler yapılması gerekir, Bakanlık bu belgelerle ilgili ne kadar süre tanımıştır ve sınavlar ne zamandır gibi sorularla ilgili firmamız bize bu konuda başvuran müşterilerimize gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır. Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu olan 40 meslek ve bunlarla ilgili gerekli açıklamaları müşterilerimize yapacağız. Bu konuda geç kalınmaması için bildirdiğimiz tarihlere riayet edilmesi gerekmektedir. Ayrıca şirketlere her bir meslek için mesleki yeterlilik belgesi verecek olan firmalar hakkında da bilgilendirme hizmeti vermekteyiz. Ayrıca yeterlilik belgesi olmadan hiçbir şekilde çalıştırılamayacak olan 8 meslek mensubunun da gerekli belgelerle mesleki yeterlilik belgesi almaları konusunda gerekli yönlendirmeleri yapmaktayız.

Mesleki yeterlilik sınavı ile ilgili belge alma masrafı için belirlenen ücret Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen miktarı geçmeyecek şekilde olmak üzere sınav ücreti, İşsizlik Sigortası Fonundan belirlenen esaslar doğrultusunda karşılanacaktır. Fakat sınavlarda başarısız olanların sınav ücreti İşsizlik Fonu’ndan karşılanmayacaktır. Sınav belgesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan kurumlara başvurulabilir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 40 meslekte mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğunun getirilmiştir. Bunun için belirlenen süre daha sonra uzatılmıştır. Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu uzatıldı haberleri Bakanlığın mevcut durumu gözden geçirmesinin ardından yapılan açıklamayla sonuçlanmıştır. Özellikle inşaat sektöründe ve bu dönemde yoğun olarak çalışma yapan sektörlerde, sektörün olumsuz etkilenmemesi için bu mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi alınması zorunluluğu belli bir süre ertelenmiştir. Bu süre zarfında bu belgenin öneminin sektör çalışanlarına daha iyi anlatılması ve işçilerin sıkıntı yaşamamaları ve işverenin ceza almaması için gerekli görülmüştür. Bu erteleme belirtilen sürede son erecektir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Cezası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bazı tehlikeli ve çok tehlikeli statüsünde bulunan mesleklerle ilgili olarak bu mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirmiştir. Bu mesleklerle ilgili belgeleri olmayanları çalıştıran işverene Çalışma ve İş Kurumu tarafından çalışan başına 500 TL ceza uygulanması kararlaştırılmıştır. Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu cezası Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen tarihten sonra alınmaya başlayacaktır.

Reklamlar

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Belgesi ; ağır iş sahaları başta olmak üzere inşaat, plastik ve kimyasal gibi küçük ihmallerin tehlikeli sonuçlara yol açabileceği alanlarda çalışan kişiler için zorunlu hale getirilmiş ve Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum sürecinin bir parçası olarak gündeme gelmiştir.

Tüm kanuni altyapısı hazırlanarak başarılı bir şekilde yürürlüğe girmiş olan mesleki yeterlilik belgesi kuralları kişilerin belgeleri nasıl ve ne şekilde alabilecekleri ile ilgili hükümleri içermektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Mesleki yeterlilik belgelerinin ülke içindeki çalışma alanlarında kişiler için zorunlu belgeler haline getirilmesinin ardından en çok soru işaretine sahip konuların başında mesleki yeterlilik belgesi nedir geliyordu. Mesleki yeterlilik belgeleri meslek tarafından öngörülmüş olan mesleki eğitimlerin alınmasını sağlamak üzere verilmektedir. Bu mesleki eğitimleri yapan kurumların düzenlenmiş olduğu farklı tipteki sınavlardan başarılı olmaları halinde kişilerin mesleki yeterlilik belgelerini almaları mümkün oluyor. Henüz iki senelik olması itibarıyla yeni bir uygulama sayılmasına rağmen kurumumuzun rakamları ve genel ortalamalar da dikkate alındığında belgelere olan ilgi ve talep artmaktadır. Özellikle hali hazırda 48 olarak belirlenmiş farklı meslek grubu sayısının ileride 115 olmasının planlandığı dikkate alınırsa belgelerini bir an önce almak isteyenlerin kurumumuza başvuru yapmaları isabetli bir karar olacaktır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Mesleki yeterlilik belgeleri 48 farklı meslek grubu için ayrı olarak hazırlanmakta olduğu ve bu meslek gruplarının eğitimlerinin farklı şekillerde yapılmasından dolayı kişilerin öncelikle hangi mesleğe ait yeterlilik belgelerini alabileceklerini belirlemesi gerekmektedir. Bu aşamada mesleki yeterlilik belgesi nasıl alınır hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler için tüm süreç hakkında bilgilendirmeleri de içermekte olan danışmanlık hizmeti de verebiliyoruz. Kurumumuz mesleki yeterlilik belgelerinin doğru bir şekilde alınmasını sağlamak üzere gerekli yönlendirmeleri yapmada başvuruda bulunan kişilere yardımcı olmaktadır. Başvuruların alınmasının ardından kurumumuz tarafından değerlendirmeye alınan kişiler daha sonra teorik başta olmak üzere gerekli görüldüğü hallerde uygulamalı sınavlarla da birlikte mesleki yeterlilik sınavlarına tabii tutularak belgelerini alabilmektedirler.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nereden Alınır?

Mesleki yeterlilik belgelerinin verilmesindeki temel amaç iş gücünün niteliklerinin artırılmasını sağlamak ve bu sayede işverenlerin de işçi alımları sürecinde kolaylıklar içinde faaliyetlerine devam etmesini sağlamak olmaktadır. Bunun için mesleki yeterlilik belgesi nereden alınır diye sorulduğunda bu noktada mutlaka tüm gereklilikleri ve yasal zemini uygun hale gelmiş olan kurumlar tarafından belgelerin verilmesi gerekmektedir. Bu kurumların tespit edilmesi noktasında kişiler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen ulusal yeterlilikleri içeren belgeleri temin etmiş olan kurumları tercih etmelidirler. Kişilerin mesleki yeterlilik belgelerini almaları da sadece bu kurumlar aracılığı ile geçerli olabilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Veren Kurumlar

Mesleki yeterlilik belgelerinin yasalarla birlikte 48 adet meslek grubu için bu sahalarda çalışmakta olanlara zorunlu hale getirilmesinin ardından pek çok kişi mesleki yeterlilik belgesi veren kurumlar hangileri bunu öğrenme ihtiyacı hissetmektedir. Bu noktada öncelikle kurumların Türkak tarafından akredite işlemleri yapılmış olan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkileri ulusal yeterlilik düzeyinde verilmiş olan kurumlar olması şartı aranmaktadır. Kurumların mutlaka elinde bulunması gereken personel belgelendirme yetkileri sonucunda mesleki yeterlilik belgelerinin verilmesi sağlanabilmektedir. Kurum olarak bizler, mesleki yeterlilik belgelerinin düzenlenmesini ve verilmesini sağlamak amacıyla tüm yasal zorunluluklarını yerine getirerek hizmet vermektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

Avrupa Birliği uyum süreçleri için zorunlu hale getirilmiş olan mesleki yeterlilik belgelerinde hali hazırda 48 farklı meslek grubu için bu belgelerin alınması öngörülmektedir. 2018 yılında ise mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu için söz konusu olacak meslek gruplarının sayısının 115’e çıkarılacağı düşünülmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun verdiği kararlar doğrultusunda hizmet vermekte olan kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik belgelerinin kişilere verilmesi sağlanabilmektedir.

Kişilerin hali hazırda çalışmakta olduğu iş sahalarında ya da ileride çalışmayı düşündükleri alanlarda mutlaka temin etmeleri gereken belgelere sahip olmasını sağlamak adına kurum olarak tüm yasal gerekliliklerini yerine getirdiğimiz bir sistem içinde hizmet veriyoruz. Özellikle söz konusu 48 mesleğin yeterlilik belgeleri olmadan çalışılamayacak sahalar olduğu dikkate alınırsa ilgili kişilerin bir an önce firmamızla iletişime geçerek mesleki yeterlilik belgelerini almalarına ilişkin süreçler hakkında bilgi sahibi olması ve başvurularını yapması gerekmektedir.