Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Nereden Alınır sorularına bu yazıda cevap verdik.

Mesleki yeterlilik belgelerinin alınmasının zorunlu tutulduğu iş sahalarında faaliyet göstermekte olan ya da bu alanlarda çalışmayı planlayan kişiler tarafından son zamanlarda en sık duyulan şeylerden biri de mesleki yeterlilik belgeleri olmaktadır. Özellikle bu belgeleri alması zorunlu olan kişiler tarafından mutlaka mesleki yeterlilik belgesi nedir kesin bir şekilde tüm detaylarıyla bilinmelidir. 48 farklı meslek grubu için zorunlu hale getirilmiş olan mesleki yeterlilik belgeleri esasında Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum sürecinde zorunlu hale getirilmiş olan belgelerin temin edilmesini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra belgelerin hazırlanmasındaki temel amaç Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanmakta olan iş standartlarının Türkiye’de de geçerli olmasını sağlamak olmaktadır.

Mesleki yeterlilik belgelerinin tam olarak ne olduğu bilinirken mutlaka bu belgelerin hangi amaçla hazırlanmış olduğunun da bilinmesi gerekmektedir. Avrupa Birliği standartları şeklinde kast edilen temel unsurlar burada çalışmaların veriminin artırılması ve iş gücünün daha sağlıklı bir şekilde yönlendirilmesini sağlayan faaliyetleri kapsamaktadır. Bu belgeleri almak için çalışanlar eğitilmekte ve katıldıkları bir sınav sonucunda belgeleri almaya hak kazanmaktadırlar. Zaman içerisinde daha başka meslek dallarına yayılması gereken bu belge gereksinimlerinde hali hazırda çalışmakta olan kişilerin mutlaka 2017 yılının sonuna kadar belgelerini almış olmaları gerekmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl AlınırMesleki yeterlilik belgelerinin alınması ancak bu belgeleri veren kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Bu sebeple belgelere sahip olmak isteyen kişilerin mutlaka kendi almaları gereken belgelerin eğitimini vermekte olan kuruluşlara ulaşması gerekmektedir. Bu noktada kişiler hangi kuruluş başvurabilecekleri noktasındaki kesin bilgiyi mesleki yeterlilik kurumunun resmi internet sitesi üzerinden alabilmektedir. Bir sonraki aşama mesleki yeterlilik belgesi nasıl alınır sorusunun cevabı olarak adayların eğitim süreçlerine dahil edilmesidir. İş gücünün daha nitelikli olmasını sağlamak amacıyla getirilmiş olan şartların sağlanması amacıyla bu eğitimler verilmekte ve gerekli olan iş sahaları için teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitimler de verilebilmektedir. Kurumumuz sahip olduğu eğitim yetkileri sayesinde pek çok mesleki yeterlilik belgesinin kişilere verilmesi süreçlerini sürdürebilmektedir. Hangi tür meslek grupları için mesleki yeterlilik belgelerinin kurumumuzdan temin edilebileceği noktasında bilgiyi bize ulaşarak alabilirsiniz.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nereden Alınır?

Mesleki yeterlilik belgelerinin hazırlanması ve bu belgelerin temel olarak amaçladığı hususların yerine getirilmesi amacıyla mesleki yeterlilik belgelerinin alınabileceği kuruluşlar mutlaka bu alanda yetki sahibi olan kuruluşlar olmalıdır. Bu noktada mesleki yeterlilik belgesi nereden alınır diye endişesi olan kişilerin kurumlarda mutlaka Bireysel Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilmekte olan ulusal çapta yeterlilik hakkı veren yetkilendirmelere sahip olması gerekmektedir. Belgelerin alınması ise ancak mesleki yeterlilik belgelerinin alınmasındaki son aşama sayılan sınavlar sonucunda mümkün olmaktadır. Burada kişiler teorik sınavların yanı sıra başvurdukları mesleki eğitim programlarına bağlı olarak uygulamalı sınavlara ve mülakatlara da katılabilmektedirler. Belgeleri almak için başarılı olunması gereken sınavlardan başarılı bir şekilde ayrılmasının ardından kişilerin Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanması mümkün olmaktadır.

http://portal.myk.gov.tr/

Mesleki Yeterlilik Belgesi İşkur İşbirliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından tüm kuralları ayrıca düzenlenmekte olan mesleki yeterlilik belgelerinin hazırlanmasına ve kişilere verilmesine ilişkin durumlar sadece iş gücünün niteliklerini ve verimini artırmak amacıyla yapılmamaktadır. Bu belgeler sayesinde aynı zamanda işverenler de nitelikli iş gücünü işe aldıklarından emin olmakta ve bu sayede çalışma alanının performansının artırılmasında daha başarılı olabilmektedir. Bu nedenle mesleki yeterlilik belgesi işkur başta olmak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu öncülüğünde Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlar tarafından sağlanan işbirliği sonucunda çok daha etkin bir hale getirilmektedir.

http://www.iskur.gov.tr/

Kurumlar arasındaki işbirliğinin sonucunda istihdam faaliyetleri hız kazanmakta ve iş gücüyle ilgili olarak yaşanan problemlerin en aza indirilmesi sağlanmaktadır. Doğrudan üretim faaliyetlerinin kalitesini ve miktarını artırmayı hedefleyen bu tür projeler için kurum olarak eğitimleri verme ve belgeleri hazırlama sorumluluklarını üzerimize alıyoruz. Yönetmeliğe uygun bir şekilde hazırlanmış eğitim programımız ve sınav süreçlerimiz sayesinde yetki sahibi olduğumuz farklı meslek grupları için mesleki yeterlilik belgelerinin verilmesini sağlayabiliyoruz. Özellikle bir süre sonra sayısı daha da artırılması beklenen meslek gruplarında çalışmayı hedefleyen kişilerin mutlaka sahip olması gereken belgeler olarak temin etmesi gereken belgelerden olan mesleki yeterlilik belgelerinin bir an önce alınmasını sağlamak için kurumumuzun avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Mesleki Yeterlilik Belgesi nedir, nasıl alınır ve nereden alınır artık biliyoruz. Hemen yeterlilik belgelendirme kurumlarına başvurunuzu yapın ve belgenizi alın.

Reklamlar

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Belgesi ; ağır iş sahaları başta olmak üzere inşaat, plastik ve kimyasal gibi küçük ihmallerin tehlikeli sonuçlara yol açabileceği alanlarda çalışan kişiler için zorunlu hale getirilmiş ve Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum sürecinin bir parçası olarak gündeme gelmiştir.

Tüm kanuni altyapısı hazırlanarak başarılı bir şekilde yürürlüğe girmiş olan mesleki yeterlilik belgesi kuralları kişilerin belgeleri nasıl ve ne şekilde alabilecekleri ile ilgili hükümleri içermektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Mesleki yeterlilik belgelerinin ülke içindeki çalışma alanlarında kişiler için zorunlu belgeler haline getirilmesinin ardından en çok soru işaretine sahip konuların başında mesleki yeterlilik belgesi nedir geliyordu. Mesleki yeterlilik belgeleri meslek tarafından öngörülmüş olan mesleki eğitimlerin alınmasını sağlamak üzere verilmektedir. Bu mesleki eğitimleri yapan kurumların düzenlenmiş olduğu farklı tipteki sınavlardan başarılı olmaları halinde kişilerin mesleki yeterlilik belgelerini almaları mümkün oluyor. Henüz iki senelik olması itibarıyla yeni bir uygulama sayılmasına rağmen kurumumuzun rakamları ve genel ortalamalar da dikkate alındığında belgelere olan ilgi ve talep artmaktadır. Özellikle hali hazırda 48 olarak belirlenmiş farklı meslek grubu sayısının ileride 115 olmasının planlandığı dikkate alınırsa belgelerini bir an önce almak isteyenlerin kurumumuza başvuru yapmaları isabetli bir karar olacaktır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Mesleki yeterlilik belgeleri 48 farklı meslek grubu için ayrı olarak hazırlanmakta olduğu ve bu meslek gruplarının eğitimlerinin farklı şekillerde yapılmasından dolayı kişilerin öncelikle hangi mesleğe ait yeterlilik belgelerini alabileceklerini belirlemesi gerekmektedir. Bu aşamada mesleki yeterlilik belgesi nasıl alınır hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler için tüm süreç hakkında bilgilendirmeleri de içermekte olan danışmanlık hizmeti de verebiliyoruz. Kurumumuz mesleki yeterlilik belgelerinin doğru bir şekilde alınmasını sağlamak üzere gerekli yönlendirmeleri yapmada başvuruda bulunan kişilere yardımcı olmaktadır. Başvuruların alınmasının ardından kurumumuz tarafından değerlendirmeye alınan kişiler daha sonra teorik başta olmak üzere gerekli görüldüğü hallerde uygulamalı sınavlarla da birlikte mesleki yeterlilik sınavlarına tabii tutularak belgelerini alabilmektedirler.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nereden Alınır?

Mesleki yeterlilik belgelerinin verilmesindeki temel amaç iş gücünün niteliklerinin artırılmasını sağlamak ve bu sayede işverenlerin de işçi alımları sürecinde kolaylıklar içinde faaliyetlerine devam etmesini sağlamak olmaktadır. Bunun için mesleki yeterlilik belgesi nereden alınır diye sorulduğunda bu noktada mutlaka tüm gereklilikleri ve yasal zemini uygun hale gelmiş olan kurumlar tarafından belgelerin verilmesi gerekmektedir. Bu kurumların tespit edilmesi noktasında kişiler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen ulusal yeterlilikleri içeren belgeleri temin etmiş olan kurumları tercih etmelidirler. Kişilerin mesleki yeterlilik belgelerini almaları da sadece bu kurumlar aracılığı ile geçerli olabilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Veren Kurumlar

Mesleki yeterlilik belgelerinin yasalarla birlikte 48 adet meslek grubu için bu sahalarda çalışmakta olanlara zorunlu hale getirilmesinin ardından pek çok kişi mesleki yeterlilik belgesi veren kurumlar hangileri bunu öğrenme ihtiyacı hissetmektedir. Bu noktada öncelikle kurumların Türkak tarafından akredite işlemleri yapılmış olan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkileri ulusal yeterlilik düzeyinde verilmiş olan kurumlar olması şartı aranmaktadır. Kurumların mutlaka elinde bulunması gereken personel belgelendirme yetkileri sonucunda mesleki yeterlilik belgelerinin verilmesi sağlanabilmektedir. Kurum olarak bizler, mesleki yeterlilik belgelerinin düzenlenmesini ve verilmesini sağlamak amacıyla tüm yasal zorunluluklarını yerine getirerek hizmet vermektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

Avrupa Birliği uyum süreçleri için zorunlu hale getirilmiş olan mesleki yeterlilik belgelerinde hali hazırda 48 farklı meslek grubu için bu belgelerin alınması öngörülmektedir. 2018 yılında ise mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu için söz konusu olacak meslek gruplarının sayısının 115’e çıkarılacağı düşünülmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun verdiği kararlar doğrultusunda hizmet vermekte olan kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik belgelerinin kişilere verilmesi sağlanabilmektedir.

Kişilerin hali hazırda çalışmakta olduğu iş sahalarında ya da ileride çalışmayı düşündükleri alanlarda mutlaka temin etmeleri gereken belgelere sahip olmasını sağlamak adına kurum olarak tüm yasal gerekliliklerini yerine getirdiğimiz bir sistem içinde hizmet veriyoruz. Özellikle söz konusu 48 mesleğin yeterlilik belgeleri olmadan çalışılamayacak sahalar olduğu dikkate alınırsa ilgili kişilerin bir an önce firmamızla iletişime geçerek mesleki yeterlilik belgelerini almalarına ilişkin süreçler hakkında bilgi sahibi olması ve başvurularını yapması gerekmektedir.